Učim pisati glagoljicu

U videozapisu prikazana je simulacija pravilnog pisanja glagoljičkih slova. Grafički je prikazan, odnosno animiran redoslijed i smjer povlačenja vodoravnih i okomitih linija te dijagonala i krivulja

fotografija Dražen Zetić, Zagreb, 2015.
0

U videozapisu prikazana je simulacija pravilnog pisanja glagoljičkih slova. Grafički je prikazan, odnosno animiran redoslijed i smjer povlačenja vodoravnih i okomitih linija te dijagonala i krivulja

Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=E7YHUeLxRv4

Ime[3] Glagoljica Ćirilica Izgovor

(IPA)

Slovo u hrvatskoj

latinici

obla uglata broj stara broj današnja
azъ az Az az (uglata) 1 ćirilično az 1 А а /a/ a
buky buki Buki buki(uglata) 2 ćirilično buki 2 Б б /b/ b
vĕdĕ vjedi vjedi (obla) vjedi (uglata) 3 ćirilično vjedi В в /v/ v
glagoljǫ glagolju glagolju (obla glagolju (uglata) 4 ćirilično glagolju 3 Г г /g/ g
dobrĕ dobrje dobrje (obla) dobrje (uglata) 5 staro ćirilično dobrje 4 Д д /d/ d
jestъ jest Jest jest (uglata) 6 staro ćirilično jest 5 Е е /ɛ/ e
živĕtĕ živjeti živjeti (obla) živjeti (uglata) 7 staro ćirilično živjeti Ж ж /ʒ/ ž
Ʒĕlo dzjelo Dzelo dzjelo (uglata) 8 ćirilično dzjelo 6 Ѕ ѕ (makedonska ćir.) /dz/ dz
zemli zemlji zemlji (obla) zemlji (uglata) 9 staro ćirilično zemlji 7 З з /z/ z
ïže iže iže (obla) iže (uglata) 10 staro ćirilično iže 8 И и /i/ i
i i i (obla) i (uglata) 20 staro ćirilično i 10 І і (bjeloruski i ukr.) /i/ i
g’ervь đerv đerv (obla) đerv (uglata) 30 staro ćirilično đerv srpski Ћ ћ i Ђ ђ /g’/ ć ili đ
kako kako Kako kako (uglata) 40 staro ćirilično kako 20 К к /k/ k
ljudьje ljudje ljudje (obla) ljudje (uglata) 50 staro ćirilično ljudje 30 Л л /l/ l
myslite mislite Mislete mislite(uglata) 60 staro ćirilično mislite 40 М м /m/ m
našь naš naš (obla) naš (uglata) 70 staro ćirilično naš 50 Н н /n/ n
onъ on on (obla) on (uglata) 80 staro ćirilično on 70 О о /ɔ/ o
pokojь pokoj pokoj (obla) pokoj (uglata) 90 staro ćirilično pokoj 80 П п /p/ p
rьci rci rci (obla) rci (uglata) 100 staro ćirilično rci 100 Р р /r/ r
slovo slovo slovo (obla) slovo (uglata) 200 staro ćirilično slovo 200 С с /s/ s
tvrьdo tvrdo tvrdo (obla) tvrdo (uglata) 300 staro ćirilično tvrdo 300 Т т /t/ t
ukъ uk uk (obla) uk (uglata) 400 staro ćirilično uk 400 У у /u/ u
frъtъ frt frt (obla) frt (uglata) 500 ćirilično frt 500 Ф ф /f/ f
hĕrъ hjer hjer (obla) hjer (uglata) 600 ćirilčko hjer 600 Х х /x/ h
otъ ot Ot ot (uglata) 700 ćirilično ot 800 odg. grčkom Ω

više se ne koristi

/o/
šta šta šta (obla) šta (uglata) 800 staro ćirilično šta Щ щ /ʃt/ šč
ci ci ci (obla) ci (uglata) 900 ćirilično ci 900 Ц ц /t͡s/ c
črьvь črv črv (obla) ci (uglata) 1000 ćirilično črv 90 Ч ч /t͡ʃ/ č
ša ša ša (uglata) ša (uglata) 2000 ćirilično ša Ш ш /ʃ/ š
jerъ jor jor (obla) jor (uglata) stari ćir. jor Ъ ъ – “tvrdi znak”
jery jeri Jeri staro ćir. jeri Ы ы – “jeri” /ɨ/
jerь jer jer (obla) jer (uglata) stari ćir. jer Ь ь – “meki znak”
ĕtъ jat jat (obla) jat (uglata) ćirilično jat izbačen iz ruskoga 1917.,

iz bugarskoga 1945.

/jæ/
jo jo Ё /jɔ/
ju ju Ju ćirilično ju Ю ю /ju/ ju, u
ęsъ es,

“mali jus”

Jus Malij ćirilični mali jus više se ne koristi /ɛ̃/
jęsъ jes,

“jotirani mali jus”

Jus Malij Jotirovannij ćirilični mali jotirani jus više se ne koristi /jɛ̃/
ǫsъ us,

“veliki jus”

Jus Bolšoj stari ćir. veliki jus više se ne koristi /ɔ̃/
jǫsъ jus,

“jot. veliki jus”

Jus Bolšoj Jotirovannij stari ćir. jotirani veliki jus više se ne koristi /jɔ̃/
thita thita Thita ćirilično fita 9 više se ne koristi /f/
ižica ižica Ižica ćirilično ižica izb. iz ruskoga 1917.
je,

“jotirani e”

staro ćirilično je više se ne koristi /jɛ/
ksi ksi staro ćirilično ksi više se ne koristi /ks/

 

Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Azbuka

Ostavi odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.