Pregled taga

apostoli

Duh Sveti

DUH SVETI – POKRETAČ NOVE EVANGELIZACIJE Biti evangeliziran i evangelizirati Program Kršćanskog akademskog kruga u ak. god. 2018./19. Poštovani, Kršćanski akademski krug u akademskoj godini 2018./19. u…

Nasmiješi se! Nebo te gleda!

Dragi čitatelji! Slaveći treću vazmenu nedjelju slušamo evanđelista Luku i njegovo svjedočanstvo o događaju poslije uskrsnuća Kristova i njegovog očitovanja svojim učenicima, apostolima. Isus im progovara riječima radosti i utjehe: „Mir…

Na putu za Emaus

Lukino Evanđelje treće vazmene nedjelje prikazuje dvojicu učenika na putu za Emaus,selo nedaleko Jeruzalema. Veliki Petak još previše živi u njihovim srcima da bi mogli prihvatiti nekakva ženska naklapanja o tome da im se Isus ukazao i da…

Petar i Ivan (i ja) na grobu

Kod Boga su stvari i događaji prelijepi i toliko čudesni da je razumljivo – da nakon onih strašnih i krvavih muka i smrti - teško je za povjerovati da Taj isti divni čovjek Isus, stoji tu živ, rekli bi - živ i zdrav, pred nama.  Osobito je…