Pregled taga

Belgija

Znanosti i teologija

Proteklo dvadeseto stoljeće unijelo je mnogobrojne promjene u ljudsku kulturu i svakidašnji način života. Tehnološka otkrića i inovacije, sasvim sigurno, stubokom mijenjaju lice društvene stvarnosti i, dakako, općenito poimanje…

Neka zadnji ugasi svjetlo!

Jedna čitava generacija odseljava: kako u svojim domovinama na Balkanu nemaju šansu, mladi i dobro obrazovani sele na zapad EU. Kući ostaju samo stari – i čitave države koje žive od novca koji šalju emigranti. Začarani krug?…

Bȉt stvari

U vrijeme kada svakim satom u Hrvatsku ulaze po tisuću stranih "izbjeglica" i kada se postavlja pitanje "humanosti" koju kao da moraju obraniti Hrvati, nije naodmet malo dublje proanalizirati ono što se posljednjih godina događa Europi. U…