Pregled taga

Crkva

Ranosrednjovjekovno hrvatsko selo

Povjesničari smatraju kako je većina ranosrednjovjekovnog hrvatskog seljaštva bila slobodna, dok se neslobodno seljaštvo (robovi) spominje samo na splitskim i zadarskim crkvenim posjedima. Tome u prilog govori i najstariji spomen…

U trenutku kad me boli…

U trenutku kad me boli,  daj da gledam Tvoje Lice krvlju  prekriveno zbog mene.... U trenutku kad moram trpjeti i prešutjeti, daj da gledam kako si Ti šutio dok su Te izrugivali... U trenutku kad moram oprostiti, daj da oprostim jer…