Pregled taga

Sajmište

HOS u Bogdanovcima i Vukovaru

Krajem rujna 1991. godine u obranu Vukovara i Bogdanovaca stižu tri skupine HOS-a, ukupno 58 ljudi spremnih za borbu i otpor domaćim četnicima i srbo-četničkom-JNA agresoru koji divljački napada Vukovar. Prije Vukovara dio njih…

Ivan Anđelić – Doktor

“Kad sam došao po taj minobacač, rekli su da ga ne mogu koristiti jer nema postolje. Rekao sam “marš”, pokupio ga i ručno ispucao oko 4 000 komada granata. Imao sam posebnu metodu. Prije ispucavanja sam morao otvoriti usta da mi…