Pregled taga

more

Ploviti se mora

nađete poput mene u toj slobodi, onda sa sobom nešto raščistite, onda se u vama stvori jedan osjećaj mirnoće... pokušajte, vidjet ćete da je u tome posebna ljepota." Darko Tralić radijski je i…

Claude Debussy

Debussy, (Achille-) Claude, francuski skladatelj (St. Germain-en-Laye, 22. VIII. 1862 – Pariz, 25. III. 1918). Nadaren pijanist, na pariškome Konzervatoriju studirao glasovir, poslije i kompoziciju, te pod vodstvom E. Guirauda…

Advent u Boki

Molitva Gospojini Zadahtale zore nad samostanskim barkama sveta Benedikta. Jednoć usnula Gospojina u azurnim plaštima samouka slikara samoći traveja sveta Tripuna. O, Mati. Ružo rumena, prosvijetli srca ljudi s mora. Probudi…

Iz vjedara mora

(zapisi o boki) U tajnovitoj šutnji prohujalih smiraja, prebivaju zetečene freske svetaca, svijetložutim sedefom voska posvećene ikone Bogorodica... Skamenjena lica starih palača, elegantne dvorske terase, fino ugravirani plemićki…