Pregled taga

Sarajevo

Slikar Mato Celestin Medović

Na današnji dan 1920. u Sarajevu je umro slikar Mato Celestin Medović. Medović, Celestin Mato, hrvatski slikar (Kuna Pelješka, 17. XI. 1857 – Sarajevo, 20. I. 1920). U samostanu Male braće u Dubrovniku školovao se za svećenika.…

Rasute kosti Kulikovih polja

U osami listova stoljetnih hrastova, nespokojne povorke kostiju Kulikovih polja.  Derutne austrougarske bolnice propale dvojne monarhije. Ubožnice za nemoćne. Epidemije. Oboljeli od dizenterije. Blijedi vojnici u postelji svojih…

Velika djela fajtera Mile

“Ja sam i sam bio beskućnik. Prije desetak godina sam bankrotirao. Imao sam likovnu galeriju u Sarajevu. Bio sam izgubio sve. Bio sam tri i pol godine beskućnik. Kad osjetiš taj pakao onda vidiš kako je to sve jadno. Preživio sam i rat. No,…