Väljiki pätek – dien da je Isus ne križu hmer

0

Denes je Väljiki pätek, dien da jä Isus ne križu hmer da bi nas grešnikä spasi ed smerti i viječnega prokletstva. Ne denešnji dien v našem sä kraju nič nie smele delati. Si sme postili. I mi mola deca i stari dedeki i babicä. Pe puolne sme si išlji v cirkvu ne obredä. Zvuona ne zveniju, a nemeste jih, mi demištronti sme koristili škrebetaljkä. Zvoki škrebetaljki su uvek zezivali smieh pri male dece. A stareši bi ih hude gledelji i kazali im kažiprst ka je značile da bodu tihe, älji i da bodu biti ak se näju zmirilji.

Glavni diel obrede jä bile kušuvanje Isusa ne križu. Demištronti bi držali respale, a narod bi jen pe jen dolazi i kušuval Isusa ne miestima ruon ne ruoke, boku i noguma. Bile jä to posebne svečane i zanimljive gledeti muože kak smertnega llica dolazidu Isusu, kläkneju i kušuvaju mu rane.

Ne kraju obrede Isusa bi ednäslji v Božji grob kärega su žänä posebne ljiepe nekitile cvijetjem, a te bi ljudi i tom još doge dolazilji, klanjali sä i kušuvali Isusu ranä.

Žalost sä jä mogla osjetiti v cielem mestu, alji i nestrpljänjä. Mi deca jedva sme čakalji da bu präšel Väljiki pätek i da bu Isus stal iz zämlje vun – Vuzem, Uskrs.

Ostavi odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.