Što čini Crkva za siromašne, bolesne, obespravljene…?

Godišnji izvještaj Caritasa Zagrebačke nadbiskupije

0
Pitanje iz naslova često se čuje u javnosti. Kako od onih koji nisu članovi Katoličke Crkve, tako i od strane samih članova Katoličke Crkve. Često tu ima krivih ocjena, napada, osuda… Naravno, nikad nije učinjeno sve što se moglo kako bismo pomogli Isusovoj “najmanjoj braći” koji su Njemu na prvom mjestu, ali to ne znači da smijemo prešutjeti sve ono što jest učinjeno i da ne smijemo preispitati što smo mi osobno učinili… Objavljujemo stoga izvješće o radu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije za 2017. godinu, s napomenom da svaka nad/biskupija u Hrvatskoj ima svoj Caritas. Hvala i Bog neka nagradi sve koji čine DOBRO!

U nastavku donosimo Izvještaj o radu za 2017. godinu.

I. USLUGE SOCIJALNE SKRBI

Tijekom 2017. godine, u okviru socijalne skrbi, Caritas je pružio uslugu smještaja za 333 korisnika; odnosno za 21 trudnicu i majku, 117 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 102 korisnika s tjelesnim i mentalnim oštećenjem, 42 beskućnika te za 51 ženu i dijete, žrtve obiteljskoga nasilja.
Na dan 31. prosinca 2017. godine na smještaju u Caritasovim kućama bilo je 211 korisnika.


II. KARITATIVNI RAD I PROJEKTI

SOCIJALNA SLUŽBA

Svi kojima je potrebna financijska, materijalna ili druga pomoć, dobivaju je preko Caritasove socijalne službe koja opravdanost potrebe korisnika utvrđuje razgovorom i/ili terenskim posjetima te provjerom podataka o statusu korisnika u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb, župama, župnim caritasima i drugim institucijama. Korisnicima se pruža i odgovarajuća savjetodavna pomoć te pomoć u organiziranju smještaja u različite ustanove unutar i izvan Caritasa. Socijalna služba pružila je tijekom 2017. godine sljedeće usluge: za 2.056 nositelja prava osigurana je materijalna pomoć; 17.378 osoba dobile su savjete i informacije o ostvarivanju pomoći unutar Caritasa ili sustava socijalne skrbi, 5 maloljetnika i mlađih punoljetnika odradilo je sudske mjere humanitarnog rada unutar Caritasa.

OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE
Caritasovo Obiteljsko savjetovalište s radom je započelo prije osam godina, a u njemu su zaposlene dvije stručne osobe; psihologinja i socijalna radnica. Tijekom 2017. godine kroz stručni rad s korisnicima obavljeno je: 921 individualni tretman, 98 bračnih ili partnerskih tretmana, 25 obiteljskih tretmana, 3 kreativno-tretmanske radionice, 12 preventivno-kreativnih radionica, 13 psihotestiranja. Kroz navedene tretmane prošlo je ukupno 320 klijenata. Savjetovanje je besplatno za sve korisnike.

POMOĆ U KUĆI
U okviru projekta Pomoć u kući Caritas već devetnaest godina vodi brigu o starijim i nemoćnim osobama u njihovim kućama. Tijekom 2017. godine projektom su bila obuhvaćena 133 korisnika, a odrađeno je 3.957 izlazaka na teren. Posebnu pomoć u skrbi za starije i nemoćne pružaju volonteri koji su tijekom 2017. godine starijim i nemoćnim sugrađanima darovali 1.034 volonterska sata.

U protekloj godini kroz program javnih radova za angažiranje žena u lokalnoj zajednici „Zaželi“, što ga provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, pet dugotrajno nezaposlenih osoba bilo je zaposleno na šest mjeseci u ovom projektu.

SMJEŠTAJ RODITELJA ČIJA SU DJECA NA LIJEČENJU
Iako zakon omogućuje bolnički smještaj jednog od roditelja uz bolesno dijete, ovisno o dobi djeteta i vrsti bolesti, činjenica je da većina bolnica ima ograničene i nedovoljne kapacitete s obzirom na broj oboljele djece i potrebe roditelja za takvim smještajem. A svaki bi roditelj želio biti uz svoje teško bolesno dijete.

Vođen tom potrebom, od 1993. godine Caritas roditeljima iz najudaljenijih krajeva Hrvatske te Bosne i Hercegovine, koji na liječenje u Zagreb dolaze kao pratnja teško bolesnog djeteta, pruža mogućnost besplatnog boravka i prehrane u kući u Vukomercu. Osim domaćice kuće roditeljima, posebno nakon gubitka bitke s bolešću djeteta, pomažu i zaposlenici obiteljskog savjetovališta i socijalne službe Caritasa. Tijekom 2017. godine u kući je boravilo 139 roditelja teško bolesne djece te je ostvareno 1.684 noćenja.

KALJE – KUĆA ZA ODMOR I EDUKACIJU
Kuća u Kalju na Žumberku služi za duhovnu okrjepu, odmor, druženje, socijalizaciju i edukaciju različitih skupina korisnika. Smještajni kapacitet je 25 ležaja u višekrevetnim sobama. Tijekom 2017. godine u Kalju je na vikend-programima boravilo 607 osoba.

MATERIJALNA I FINANCIJSKA POMOĆ
Tijekom 2017. godine 493 socijalno ugrožene obitelji primile su od Caritasa novčanu pomoć u ukupnom iznosu od 1.248.076,83 kuna. Od navedenog iznosa Caritas je 582.803,00 kuna utrošio za kupnju, uređenje i opremanje obiteljske kuće obitelji Brajković

Obiteljima, pojedincima, štićenicima u Caritasovim kućama, župnim caritasima te srodnim ustanovama, organizacijama i udrugama preko Caritasa u naravi je podijeljena pomoć u protuvrijednosti većoj od 15 milijuna kuna.

Navedeno je ostvareno sljedećim oblicima pomoći:

Socijalna košarica – 3.495 paketa hrane i higijenskih potrepština u protuvrijednosti od 3.267.349,00 kuna pomoć je primilo 1.500 obitelji. Projekt Socijalna košarica pokrenut je u prosincu 2009. Godine. Od njegova otvorenja do kraja 2017. godine podijeljeno je humanitarne pomoći ukupne vrijednosti više od 18 milijuna kuna, od čega je polovicu robe darovao Lidl, dok ostalu robu daruju drugi trgovački lanci, OPG-i, pravne i fizičke osobe ili dolazi iz robnih rezervi Republike Hrvatske.

U rujnu 2017. godine završen je projekt Caritas – paketi pomoći za najugroženije kojim je Caritas u suradnji s Ministarstvom socijalne politike i mladih osigurao sredstva iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Za ovaj projekt Caritas je od Ministarstva povukao 6.465.510,00 kn od čega je 6.031.353,00 kn utrošeno za pakete hrane, higijenskih potrepština i školskog pribora. Time je pomoć dobilo 4.000 obitelji i 500 djece s područja Nadbiskupije odnosno s područja Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije. Sredstvima projekta kupljeno je i jedno kombi vozilo za njegovu provedbu te je dio sredstava utrošen za pokrivanje dijela troškova provedbe projekta.

Uz pružanje pomoći obiteljima s područja navedenih županija, Caritas je u partnerstvu s Gradskim društvom Crvenog križa Grada Zagreba (paketima hrane i higijenskih proizvoda te školskog pribora) tako pomagao i 1.453 obitelji s područja Grada Zagreba. U sklopu ove suradnje od ožujka do kraja rujna 2017. godine podijeljeno je 9.347 paketa hrane, 5.550 paketa higijenskih potrepština te je 154 djece dobilo pomoć u školskom priboru i sportskoj opremi u protuvrijednosti od 2.247.289,00 kn.

Podjela kruha i peciva – svakodnevnom podjelom kruha u caritasovim prostorima u Dubravi i Gajnicama, u suradnji s trgovačkim lancem Spar Hrvatska, obuhvaćene su 403 obitelji. Tijekom 2017. godine podijeljeno je 55.330 kg kruha i 19.857 kg raznih peciva.

Podjela jabuka i mandarina – potkraj 2017. godine Caritas se kao primatelj proizvoda povučenih s tržišta za slobodnu distribuciju ponovno uključio u provedbu mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina. Tako je kroz vlastite aktivnosti te u suradnji sa župama, župnim caritasima i drugim crkvenim institucijama i ustanovama u 2017. godini podijeljeno 48.570 kg jabuka te 38.464 kg mandarina.

Podjela odjeće i obuće – tijekom godine 661 socijalno ugrožena obitelj primila je pomoć u odjeći i obući, a podijeljeno je 879 paketa.

Projekt Korak za život – opremom za novorođeno dijete Caritas je pomogao 87 siromašnih obitelji s brojnom djecom. Tako je tijekom godine podijeljeno 135 paketa pomoći; dječja hrana, higijenska sredstva, odjeća, obuća, razna kolica, hodalice i druga oprema za djecu.

Posudba bolesničkih kreveta i ortopedskih pomagala – posudbom 74 bolesnička kreveta, 37 invalidskih kolica, 24 hodalice, 16 princeza, 5 pari štaka, te drugih ortopedskih pomagala i pelena za odrasle pružena je pomoć za 203 obitelji koje kod kuće imaju bolesnog člana obitelji.

Pomoć u namještaju – tijekom 2017. god. primilo je 58 obitelji.

U skrbi i pomoći potrebitima Caritas je tijekom 2017. godine proveo i niz akcija pomoći pojedincima i obiteljima:
– Kroz akciju Dobro se dobrim vraća 36 zagrebačkih poduzetnika i obrtnika tijekom 2017. godine za 187 socijalno ugroženih obitelji darovalo je ukupno 1.412 obroka i 305 obrtničkih usluga

Kad činiš dobro čini dvostruko dobro – u karitativnoj prodaji lampiona prigodom svetkovine Svih svetih sudjelovalo je 39 župa za čije potrebe je prikupljeno 76.000,00 te prodajom lampiona na štandovima Caritasa 42.700,00 za gradnju doma u Selskoj.

– Akcijom Dobro srce za topli dom potkraj 2017. godine preko župnih caritasa osigurana su po 3 m3 drva za ogrjev za 122 obitelji. Akcija je provedena u suradnji s 36 župa.

– Prigodom blagdana sv. Nikole u jedanaest zagrebačkih osnovnih i srednjih škola provedena je akcija Budi cool – udijeli slatkiš svoj kojom su vršnjaci prikupljali slatkiše za djecu iz socijalno ugroženih obitelji i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

SLUŽBA ŽUPNIH CARITASA
Djelovanje Službe za župne caritase sastoji se u razvijanju mreže župnih caritasa i volonterstva te promicanje kršćanske solidarnosti u župama Nadbiskupije kako bi Caritas došao do najpotrebitijih u čitavoj Nadbiskupiji. Volonteri župnih caritasa mogu najbrže prepoznati potrebe socijalno ugroženih u svojoj zajednici te neposredno djelovati.

Na području Zagrebačke nadbiskupije aktivno je 159 župnih caritasa u čiji je rad uključeno više od 1150 volontera. Tijekom 2017. godine osnovano je 5 novih župnih caritasa, obavljeno je 47 susreta na terenu te je organiziran godišnji susret i duhovna obnova volontera kojima se putem nagovora, razgovora, edukacije i predavanja osnaživalo, poticalo i obnavljalo rad župnih caritasa. Osim toga služba je koordinirala karitativne akcije na razini Nadbiskupije.

SLUŽBA PROJEKATA I VOLONTERSKIH AKTIVNOSTI
Caritas Zagrebačke nadbiskupije ubraja se među najveće organizatore volontiranja u Republici Hrvatskoj prema broju volontera i volonterskih sati.

Tijekom 2017. u aktivnosti Caritasa Zagrebačke nadbiskupije bilo je uključeno 254 volontera koji su korisnicima darovali 14.656 volonterskih sati.

Od ukupnog broja volontera, 228 bili su državljani Republike Hrvatske, a stranih državljana bilo je 26.
Na javnim natječajima tijekom 2017. godine za osam projekata Caritasa odobren je ukupan iznos od 920.000,00 kn.

____________________________

Iako je Caritas pravna osoba Katoličke Crkve, svoje poslanje ostvaruje suradnjom s institucijama i svim ljudima dobre volje. Dok zahvaljujemo svima koji su tijekom protekle godine s nama bili svjedoci i suputnici nade, neka nas riječi pape Franje iz ovogodišnje korizmene poruke potaknu da još gorljivije služimo potrebitima: „ Želio bih također da moj glas odjekne izvan granica Katoličke Crkve i dopre do svih vas, muškaraca i žena dobre volje, koji ste otvoreni Božjem glasu. Ako ste poput nas ožalošćeni zbog širenja bezakonja u svijetu, ako vas zabrinjava led koji paralizira srca i djela, ako vidite da u nama slabi osjećaj pripadnosti jednoj ljudskoj obitelji, pridružite nam se da zajedno uzdignemo molitvu Bogu, da zajedno postimo i da s nama darujete koliko možete braći i sestrama u potrebi!“.

s. Jelena Lončar, ravnateljica
ožujak 2018. godine

 

Ostavi odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.