Pregled taga

jezik

Neodoljiva glagoljica

Konstantin-Ćiril je i prije Marshalla McLuhana znao da je medij poruka pa je za kršćansku poruku načinio i kršćanski medij. Kristove riječi iz Otkrivenja „Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak!“ – doslovno je…

Hrvatska ćirilica ili bosančica

Hrvatska ćirilica (arvatica, bosančica,hrvatkica) je hrvatska redakcija ćirilice. Morfološka je, grafijska i ortografijska inačica ćiriličnog pisma. Nazivi Pojavljuju se još i nazivi: harvacko pismo (Dmine Papalić), rvasko…

Boka kotorska

Boka kotorska, prostran i razgranat zaljev u južnome dijelu istočne obale Jadranskoga mora, sastavni dio je Crnogorskoga primorja, a krajnji jugozapadni dio oko poluotoka Oštra pripada Hrvatskoj; obuhvaća 87,3 km². Sjeverno i…

Stazico zeroslo slokem

Autor: Ljiljana Hidić Pasariček Neke  čüedne vrieme  ja dašle sa zevljieklo f vuma. A jo gúotiti namram neprivdu. Sa steji , a f vumenji sa geri. Rieči bi štela vün a sa  čüdne muči a jo po naznum tüo Ko po sum zaj ljúdi? Pe…

Nogometne zgode iz Rusije

Volim gledati nogometne utakmice. Iz negdašnjega fakultetskog hodnika kolega Krešimir Bagić zacijelo je veći znalac od mene, no u ženskoj vrsti kibica iz istoga hodnika nisam ni ja zadnja šuša. Slušajući naše komentatore s terena,…

Postmodernizam i kula babilonska

Nakon što su zastupnici Hrvatskoga sabora ratificirali Istanbulsku konvenciju i ničim izazvani(?!) izručili suverenitet hrvatske države fantomskom nadvladinom tijelu GREVIO, možemo očekivati kako će „stručnjaci“ za socijalni inžinjering…

Taški cojti

Dašli su taški cojti de brot broto rod nemu. Süobu su denasli sago sume nijč dabrego. Skrili su sa kó diši i sa ko juči veselji. Ednaslji soübu rodest i sa ko ja ljipe Zokej sta dašli kum po bum z vumi? Taške ja hejditi , a pe sabe…