Väljika sebota – vuzielnica i vuzmäna nuoč!

0

Ne väljiku sebotu, vjutre sme sä si rone stalji. Mi deca s tatu sme išlji brat cvijetjä ze pisunicä. V vode bi skuhali lupinu ed luka i v tu čeljänu vodu bi delji jäjca v štumfuma. Štumfe su bilv zate ka su držalä cvijetje ne jäjcima. Da bi zälji jäjca z kipočä vodä vun, edmotalji z štumf, ne mestu de jä bile cvijetjä, estali bi orisi. Tak sme delalji pisunicä. Bez umetnih bojic i naljepnic. I bilä su baš ljiepä, ljiepšä nek denešnjä kupljenä.

Moma je čistila hižu i pekla bider. Vuzmäni kelač kaki se päkel some ze vuzem. Mi deca sme mu sä veseljili jer jä bil slatki. Pepuolne bi sä mi deca zriftalji, moma bi zložila vuzmänu kešaru i išlji bi k križu ne briegu pre Mendašu. Pe nevade, župnik bi došel ekolji träjte vure križu da blagoslovi hronu.

Z sieh briege, te još niesu bilji tak prazni kak denes, došlji bi ljudi. Pune ih je znole dojti z Njemačke, Austrije, Slovenije… Muoži bi strjeljali z kubur i mužare, a mi deca sme sä nelukavali da vidime ka dieladu.

Da jä blagoslov zeverši, išlji bi dimo, hmilji bi sä, i te sme smelji jesti blagoslovljenu hronu si skup.

Väčer išlji bi v cirkvu. Pred cirkvu zvonar bi zekuri väljiki jogenj ne kärem bi župnik zäl žeravku i vužgal vuzmänu svijeću i tamjan.  A te bi išlji v cirkvu de jä bila tema. Župnik bi tri krat zepepieva – Svjetlo Kristovo! Pe träjti krat bi se vužgala sa svetla. Nom demištrontima bi najljepšä bile da bi župnik zepepieva – Slava Bogu na visini! Te bi sä znova edvezala sa zvuona i orguljä bi zeigrale, a ciela cirkva bi zepepievala: Kraljice Neba, raduj se! Aleluja!

Ne kraju Mešä, si bi išlji v preciesiju ed cirkvä čez pijac, ekolji svätega Ivona i nouze v cirkvu. Ne čälu, jäden bi muož näsel Aleluju, kip Vuzmänega Isusa käri v ruoke derži bielu zastavu s čeljänim križem.

Poklje meše žurilji sme sä dimo ka bi moglji čim pried vužgati vuzielnicu. Ščasu jä znuola gereti par vur kak jä bila väljika. Muoži bi pepievalji, pilji, jeli i veseljili sä de ronega jutra, a i žänä i mi deca z jimi.

Kak se i spada! Nijä saki dien Vuzem! Nijä saki dien Isus ze nas ne križu hmer i z gruoba zišel vun!

Sräčen vum Bog däj Vuzem! Vom i sim Vašim!

Ilustracija: Slika prirode slikara Zvonka Pižira.

 

 

Ostavi odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.