HRVATSKO ISELJENIŠTVO I DOMOVINA. Razvojne perspektive

Zbornik radova koji se nalazi pred Vama obuhvaća radove pripremljene za me- đunarodni godišnji znanstveno-stručni skup Annales Pilar, pod nazivom Hrvatsko iseljeništvo i domovina: Razvojne perspektive (Zagreb i Dubrovnik, 26.-28. svibnja 2011.)

0

Zbornik radova koji se nalazi pred Vama obuhvaća radove pripremljene za me-
đunarodni godišnji znanstveno-stručni skup Annales Pilar, pod nazivom Hrvatsko iseljeništvo i domovina: Razvojne perspektive (Zagreb i Dubrovnik, 26.-28.
svibnja 2011.).

Organizator događanja bio je Institut druπtvenih znanosti Ivo Pilar u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika i pod pokroviteljstvom Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti — Razred druπtvenih znanosti. Skup je održan
u sklopu obilježavanja 20. obljetnice utemeljenja i djelovanja Instituta, a odabirom teme skupa potvrdio se kontinuitet posvećenosti Instituta istraživanju hrvatskog iseljeništva te odnosa između domovinske i iseljene Hrvatske.

Zbornik čini trideset tekstova trideset troje autora. Otvaraju ga uvodni rad
ravnatelja Instituta Ivo Pilar prof. dr. sc. Vlade Šakića i tekstovi veleposlanika
Australije te Švicarske, a potom slijedi znanstveno-stručni dio u kojem su radovi
razvrstani u četiri tematske cjeline: Hrvatske iseljeničke zajednice u svijetu, Hrvatski jezik i kultura u iseljeništvu, Politika i hrvatsko iseljeništvo, te Suvremeni
migracijski procesi i perspektive. Zbornik karakterizira pluralnost tema i istraživačkih pristupa, od istraživačkih radova do svjedočanstava, a urednici vjeruju kako upravo ta raznolikost omogućuje cjelovitiji uvid u jedan tako složen fenomen kao što je hrvatsko iseljeništvo.

Naime, s obzirom na broj iseljenika u odnosu na ukupan broj stanovnika
u zemlji, Hrvati imaju jednu od najbrojnijih iseljeničkih zajednica u svjetskim okvirima. Točan broj ne može se sa sigurnošću utvrditi, no prema procjenama Ministarstva vanjskih i europskih poslova u svijetu ih je danas oko tri milijuna. Pored same brojnosti iseljenika, važno je istaknuti dugotrajnost procesa iseljavanja
s hrvatskih prostora, procesa koji je započeo još u 15. stoljeću. Unatoč tomu povijest iseljavanja iz hrvatskih krajeva, kao i život hrvatskih zajednica u iseljeništvu te njihove razvojne perspektive i odnos s domovinskom Hrvatskom, još uvijek nisu dovoljno istraženi. Osobito je malo studija posvećeno trećoj i četvrtoj
generaciji iseljenika i njihovim odnosima sa suvremenom Hrvatskom. Stoga se
istraživačima u društveno-humanističkim znanostima nameće potreba (i obveza) daljnjeg proučavanja ovih tema.

Svrha je priloženoga Zbornika (dodatno) rasvijetliti pojedina povijesna i suvremena obilježja hrvatskog iseljeništva. U nadi da će radovi u Zborniku istodobno poslužiti kao polaziπte za buduća istraživanja preostaje nam tek zahvaliti svim autorima, recenzentima i svima koji su na bilo koji način pridonijeli njegovu objavljivanju.

Osobitu zahvalu dugujemo predstojnici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske mr. sc. Dariji Krstičević.

 

Urednici

Zagreb, svibnja 2014.

Ostavi odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.