Pregled taga

Meštrović

Tema starozavjetnog Joba

Tema starozavjetnog Joba po prvi se put javlja u Meštrovićevom opusu na devetnaestom listu njegove mape litografija što ju je Proljetni salon, kao svoju četvrtu mapu, objavio u mjesecu svibnju 1923. godine, u nakladi od trideset…