Pregled taga

02 milijuna žrtava Pol Potkomunist Kambodža 1968. – 87. : 2