Pregled taga

8. veljače 1947. u 78. godini života i 51. godini redovništva.