Pregled taga

anakoreti i eremiti

Monaštvo

Monaštvo (prema monah), u kršćanstvu, oblik redovništva koji slijedi strogu askezu, kontemplaciju, duhovnost i odvojenost od svijeta. U zapadnom kršćanstvu monaštvo obuhvaća samo monaške redove (benediktinci, kamaldoljani,…