Pregled taga

Anica Nazor: redaktor Herta Kuna

Hrvatska ćirilica ili bosančica

Hrvatska ćirilica (arvatica, bosančica,hrvatkica) je hrvatska redakcija ćirilice. Morfološka je, grafijska i ortografijska inačica ćiriličnog pisma. Nazivi Pojavljuju se još i nazivi: harvacko pismo (Dmine Papalić), rvasko…