Pregled taga

Bogdašići

Korizma u Boki kotorskoj

(Foto: Davorin Višnjić/ Pixsell) Katolička crkva u Boki kotorskoj u prošlosti je počesto bila jedini zaštitnik i tumač vjerskoga, kulturnog i nacionalnog identiteta tamošnjih Hrvata. Posebno je to bilo izraženo u vremenima u…

Lađe mista moga

„Za njih, naime, zemlja nije tek ekonomsko dobro, nego dar od Boga i njihovih predaka, čije kosti leže u njoj, sveti prostor s kojim moraju biti u interakciji ako žele zadržati svoj identitet i svoje vrijednosti.“   (Laudato…

Bokeljska mornarica

Bokeljska mornarica (prvotno Kotorska mornarica), hrvatska bratovština kotorskih pomoraca. Prema tradiciji, nastala je 809., kada su kotorski mornari sudjelovali u preuzimanju moći sv. Tripuna, koji je postao zaštitnikom grada…