Pregled taga

bojni otrovi

Oseka politike i plima sankcija

Dva izazovna politička igrokaza, koja su nedavno uprizorena u Britaniji i Siriji, pokazala su (1) izostanak politike i u mnogim utjecajnim državama te (2) nastojanje obavještajnih službi, koje su nabujale tijelom Hladnog rata i „rata“…