Pregled taga

Elaborat za Šokačku kuću u Vajskoj i Elaborat za Kuću monoštorske župe. A od planskih dokumenata najponosniji smo na Program rada HNV-a