Pregled taga

Eva

Adam, Eva i Crkva nakon pilule

Predavanje (lectio magistralis) kardinala Georga Pella, prefekta Tajništva za ekonomska pitanja Svete Stolice koje je održao na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu 1. lipnja 2015. godine na temu Crkve i čovjeka pred izazovima…