Pregled taga

Face-à-face  (Licem u lice – E. Levinas)

O zaboravu Riječi

«Nije tek slučajno što početak svakoga dana oglašava kukurikanje pijetla. Time se od davnine najavljuje izdaja.» (Bertolt Brecht, «U zoru») U kruženju vlastitih zaborava Izdaja Riječi. Na početku da se…