Pregled taga

Franjevački samostan sv. Klare

Kotorske katedrale

Franjevački samostan sv. Klare Franjevci su došli u Boku Kotorsku u drugoj polovici XIII. st. Vjerojatno je da su imali najprije hospicij, a kasnije im je kraljica Jelena, žena Uroša I. sagradila samostan i predala ga 1286.…