Pregled taga

Jedra

Ploviti se mora

nađete poput mene u toj slobodi, onda sa sobom nešto raščistite, onda se u vama stvori jedan osjećaj mirnoće... pokušajte, vidjet ćete da je u tome posebna ljepota." Darko Tralić radijski je i…