Pregled taga

Kvalitetno

Ne treba se bojati!

* * * Kada se malo zagrebe, dade se svašta naći unutar dana. Njihova svježina zna protresti, bolje od kakva jeftina vranca ili ribara. Dani nas tjeraju da se uhvatimo u koštac, i ne pustimo sve ono što se dade stići koracima...…