Pregled taga

Novi svezak povijesti Hrvata

Novi svezak povijesti Hrvata

»Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja. Hrvatske zemlje u kasnome srednjem vijeku« (urednica sveska Marija Karbić) »Kasni srednji vijek period je obilježen suprotnostima i burnim događajima, isto­vremenim djelovanjem…