Pregled taga

1939)

Viktor Vida – kazna jezikom

Viktor Vida za svojim radnim stolom u Zagrebu 1941. Pjesnik, esejist i kritik Vida imao je složenu sudbinu i životni put koji se kretao od Ujevićeva serkla u Zagrebu do samoubojstva u Argentini. I upravo je čin…

Thomas Mann

Mann , Thomas, njemački književnik (Lübeck, 6. VI. 1875 – Kilchberg kraj Züricha, 12. VIII. 1955). Heinrichov brat i Klausov otac. Prozaik, esejist i kritičar, jedan od najznačajnijih njemačkih autora XX. st., snažno je utjecao…

Thomas Stearns Eliot

Eliot , Thomas Stearns, engleski književnik (St. Louis, Missouri, 26. XI. 1888 – London, 4. I. 1965). Studirao na Harvardu, u Oxfordu, na Sorbonnei i u Marburgu, doktorirao tezom o filozofu F. H. Bradleyju. Od 1914. stalno je…