Pregled taga

1973.

Gospa od Milosti

Samostan, svetište i kip „Gospe od Milosti – Sancta Maria de Gratia“ rad je domaćeg majstora i potječu iz XV. stoljeća. 1479. godine spominje se kao „Monasterium fratrum de observantia – Sancti Petri Caelestini“ (samostan…