Pregled taga

bednjanski

Stazico zeroslo slokem

Autor: Ljiljana Hidić Pasariček Neke  čüedne vrieme  ja dašle sa zevljieklo f vuma. A jo gúotiti namram neprivdu. Sa steji , a f vumenji sa geri. Rieči bi štela vün a sa  čüdne muči a jo po naznum tüo Ko po sum zaj ljúdi? Pe…