Pregled taga

biskup

Život svetog Ante

Sveti Anto je rođen u Lisabonu (Portugal) 1195. na krštenju u katedrali starog Lisabona dobio je ime Fernando. Na krstionici se nalazi natpis: „Ovdje je voda svetog krštenja očistila Antu od svake ljage istočnog grijeha.…

Stjepan Moyses (1797 – 1869)

Moyses , Stjepan (Moyzes, Štefan), slovački biskup i preporoditelj (Veselé, 24. X. 1797 – Svätý Kríž, danas Žiar nad Hronom, 5. VIII. 1869). Studirao filozofiju u Trnavi, a zatim teologiju u Pešti, gdje je 1819. diplomirao. Od 1821. do…