Pregled taga

brienka

Tersje

Tersje je počne obdelavati od onda gda se počne seči kolje. A te je h veljače. Kolje se posiječe i zmeče na male kupe i tuj se opšrota. Onda se se znosi na jen veliki kup de se skljesti i objelji i podoštri. Zbrojiju se mere i složiju se…