Pregled taga

ekologija

Biomasa i održivi razvoj

Biomasa, u što spadaju drvenaste i druge biljne kulture zakonski uređuje se Zakonom o drvenastim kulturama kratkih ophodnji (KKO). Da se radi o važnom segmentu s višestrukim i važnim nacionalnim implikacijama dade se iščitati već u prvom…