Pregled taga

fra Grgo Martić

Grgo Martić

Martić, Grgo (Grga, Mato), hrvatski književnik (Rastovača kraj Posušja, BiH, 24. I. 1822 – Kreševo, BiH, 30. VIII. …