Pregled taga

Il cannone

Paganini, Niccolò

Paganini , Niccolò, talijanski violinist i skladatelj (Genova, 27. X. 1782 – Nica, 27. V. 1840). Učio je violinu i mandolinu u rodnome gradu, najprije kod oca, zatim kod profesionalnih violinista, a…