Pregled taga

mudrost

Jedne noći

Izvor: pixabay.com Te noći pisah sjedeć posve mirno, Da ne bih majci u susjednoj sobi Škripanjem stolca u san dirnuo. A kad mi koja ustrebala knjiga,  Sasvim sam tiho išao po sagu. U svakoj kretnji bila mi je briga Da…

Na izvoru hladne vode

Kapa ti bazgin sok s kuhinjskoga stola. Zašto se vrijeđaš? Progovorio sam samo o kapima bazgina soka! Smiri se. Izuj cipele. Umorna si danas... znam, imaš oči upaljene. Hoćeš da idem suncu zaprijetiti vani? Želiš li, reci...…

Tražio sam…

Tražio sam Snagu... I Bog mi je dao poteškoće koje su me osnažile. Tražio sam mudrost... I Bog mi je dao probleme koje je trebalo riješiti. Tražio sam bogatstvo... I Bog mi je dao Mozak i Tijelo da mogu raditi. Tražio sam…