Pregled taga

selo

Ranosrednjovjekovno hrvatsko selo

Povjesničari smatraju kako je većina ranosrednjovjekovnog hrvatskog seljaštva bila slobodna, dok se neslobodno seljaštvo (robovi) spominje samo na splitskim i zadarskim crkvenim posjedima. Tome u prilog govori i najstariji spomen…

Hrvatska u Prvom svjetskom ratu

Hrvatska u Prvom svjetskom ratu, dio povijesti Hrvatske obuhvaćen razdobljem Prvog svjetskog rata (1914. – 1918.). Hrvatska je izbijanje Prvog svjetskog rata 1914. dočekala kao dio Austro-Ugarske, administrativno podijeljena…