Pregled taga

Srpski pobunjenici

Opći zračni napad na Hrvatsku

U agresiji na Hrvatsku srpski pobunjenici i Jugoslavenska narodna armija koristili su se svom raspoloživom ratnom tehnikom pa tako i Jugoslavenskim ratnim zrakoplovstvom. Vrhunac tih napada dogodio se 8. studenog 1991. godine kada je u…