Pregled taga

suza

Hvala Ti

Bdijela si. Trpjela. Opraštala. Voljela. Ah, što si samo voljela... Hvala Ti. Skromni čovječe. Mirisni cvijete. Tihi sanjaru. Na svakom zagrljaju na pragu. Molitvi. Brizi. Lijepoj riječi. Hvala Ti. Za božićna, uskršnja…