Na sejmu

Foto: Facebook profil Mirko Bajsic.
0

Pri nas na sejmu ljudi same paziju gde bi teri teroga hkanil. Mešetari, teri se zoveju i trajbari, postaviju se več na samom prilazu k sejmu i tam same paziju če ide tera sama baba ili pak teri stareši mužič z maršetom. Oko babe mam znaju napraviti vjenec i počneju se z nju pogajati, a se računaju kak bi na blagu ščem več zaslužili. Takvi šeftari znaju babu čiste zmotati, počneju govori kak krava ima kej kakve faljinge: i na kraju kupiju blahce čiste falj. Blage dotiraju dima, a več drugi dan ideju mam z njim h Krapinu na sejem. Gda pak gere dojdeju kupci i glediju marše, trajbar same kravicu gladi i falji kak je dobra, kak je doma zlegla, kak je ne bi prodal za se na svjetu, da nije kupil komaček zemlje teri se glji z njegvem drži, pak da nuca peneze. I hčem proda, kupi za te peneze kakvu bušu ili čokljine i nje pak na drugom sejmu proda i pak neke zasluži.

Takvi mešetari znaju kej kakve prevare. Oni z jalove krave moreju naraviti da zgledi kej da je najbolja. Prije nek ideju na sejem je daju dosti jesti, daju je lizati soli, a ona onda pije i pije i zgleda kej da je breja. Baba pak takvu kravu ne sme podojiti, tak da ima veljike vime. I če je boga krava dojila same liter ili dva, on se na sejmu ves zakune na babu i decu da je breja šest meseca i da još doji osem litre mljeka na dan. Trajbaru je ljehke z jalovice napraviti stelnu. On zeme guskine pere s peruti, odreže ga ozgor i ozdol i čez pere napuhne vime, onda ga opere h sapunice kej zgledi da je zbilja od stelne krave. Na sejmu onda zna lagati da je kravica sto put bogme stelna, same mu je telece hcerkle, pak zdej mora i marše prodati, jer mu je čer jene dobre meste poiskale, pak se mora bar kak-tak skazati.

Če muš tak poveruje da je kravica dobra, da daje vernja četiri perste na debelom i da ne bode, kupi ju i z veseljem se prati dima. Doma si praf niti ne spuhne i več rihta babu na pašu. A te pak najrajši zide tak da krava niti ne dojde do paše, a več napori gazdaricu na roge ili ju pak hiti naklu. Onda otec mora zejti kakvu staru vreču teru krave natekne na glavu, ostavi je same roge van, na roge je dene štrik i zepne čiste na kratkom, tak da ju je moči vračati na paše. Takva krava na sejmu ne bode zate, kej ju gospodar još prije sejmišča zalije z rakiju ili pak z jahkem vinem, pak je sa ošamučena. Nu gda dojde na pašu i vidi babu ili male djete, se bi najrajši nabola.

Ima pak i takve kraf, tere ne pustiju k sebe gazdaricu da bi ju štela podojiti ili pak je prehiti žahtor da je več podojila. Takva se krava mora na pervu nogu kaljenčiti ili pak muš prime jenu nogu h vis dok baba doji, krava pak stoji same na tri noge i ne more nikoga hvriknuti.

Nu ima muži na sejmu teri se ne daju hkaniti. Če gli gospodar velji da je krava breja, takev ju muš zna su prešlatati po hrtišču i mam zna e je zaistinu breja. H tiščine se najbolje more napetati telece, pak se i mam zna e gospodar laže. Još i proba e li je žugatljiva, a pita i kuljike mljekeka daje.

Pri nas je znale biti siromake teri nijesu imeli svojega maršeta, nek su hranili blage z reje. Jači gospodari teri su imeli peneze su znali kupiti blaga i dati siromakem za prihrambu. Oni su zračunali kuljike je blage koštale na sejmu i za kuljike su ga pak prodali, a one kej je bile zvišega penes, te se deljile na dva dijele. Tak su delali pošteni gospodari, eli je hnogi put znale biti da kum nije dobil niti tu polovicu teru je prihranil. Gda je bil veljiki sejem, onda su znali gospodari same poručiti da je morati dojti z blagem. Muži su onda dotirali blage ljepe počesane, obrejene, z lanci oko vrata i z kobri na pleča. Gospodar se pak obredil po gospocki, del je kaput same na jenu ramu, z lajbecovoga žepa mu je visel srebreni lanc od vure i pušil je ljulju tera je bila nagnjetena z drajerem.

Blagu se na roge moral namotati štrik, a med štrik se djela jena mala čeljena kerpica, kej ne bi blage nešči mogel hreči. Na biču je pak moral biti mali čeljeni cofek.

Da se ide na sejem morati je jake paziti kej ne bi pred blage prešla tera lucka baba z praznu vedricu ili pak maček, jer onda nije moči nikak nič na sejmu prodati.

Če se pak našel kupec, onda se blage najprije zakapari, onda ideju obadva na likuh, pokljem toga kupec do kraja splati. Gazda mora onda nekej sitne penez hititi na zemlju i te se onda zove «srečne». Te peneze mora zdiči kupec, onda si obadva stisneju desne ruke i zdigneju h vis skupa z onemi sitnemi penezi. Onda se velji: «Dej Bog mene sreču pri blagu, a tebe pri peneze!» Gazda otkapči lance i dene je prek rame, još jemput pogleda e su penezi na sigurnom h žepu, a saki čovek teri vidi lance na rama zna da je ovije prodal svoje blahce.

Ostavi odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.