Pregled taga

dr. Franjo Tudman

Rana povijest i Vučedolska golubica

Dana, 3. svibnja, kada se u kalendaru katoličke crkve slave sveti Filip i Jakov, zaštitnici grada Vukovara, slavi se i Dan grada Vukovara. Dan grada Vukovara, dan je kada je Vukovar dobio status slobodnog kraljevskog grada. Grad Vukovar,…

Intelektualci i politika

Kakva je i kolika uloga intelektualaca u rješavanju društvenih, ekonomskih, političkih i kulturnih pitanja u Hrvatskoj? Jesu li i koliko hrvatski intelektualci odgovorni, odnosno osjećaju li ikakvu odgovornost za duboku krizu u…

TRPINJSKA CESTA 1991.

https://www.youtube.com/watch?v=2u9SmU8M4YI Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=2u9SmU8M4YI https://www.youtube.com/watch?v=qRnqZ0ZBsw8 Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=qRnqZ0ZBsw8