Pregled taga

Duh Sveti

Duh Sveti

DUH SVETI – POKRETAČ NOVE EVANGELIZACIJE Biti evangeliziran i evangelizirati Program Kršćanskog akademskog kruga u ak. god. 2018./19. Poštovani, Kršćanski akademski krug u akademskoj godini 2018./19. u…

Nasmiješi se! Nebo te gleda!

Dragi čitatelji! Slaveći treću vazmenu nedjelju slušamo evanđelista Luku i njegovo svjedočanstvo o događaju poslije uskrsnuća Kristova i njegovog očitovanja svojim učenicima, apostolima. Isus im progovara riječima radosti i utjehe: „Mir…

Tvoja Galileja te čeka!

Radost Uskrsnuća Isusova nadilazi strah učenika od usamljenosti, nepoznavanja novoga života nakon pobjede nad smrću. Oživljava duh za novost naviještanja u poruci: Isus je živ i među nama prisutan zauvijek! Dragi čitatelji! Evanđelist…

Otac, Sin, Duh Sveti

Otac po Sinu u Duhu Svetom. Ulazi u moj život. Da li je Otac stariji od Sina, ili je Sin mlađi od Oca, ili su Oni vršnjaci, a gdje je u svemu tome Duh Sveti. Niti je Jedan postao prije Drugoga, niti je Treći postao prije Prvoga, niti Drugi…

Molitva za dar vjere

Gospodine, tebe svim srcem molim da moja vjera bude cjelovita i bez zadrške, ona koju naviješta i naraštajima predaje Crkva; da prodire u moje misli, u način prosuđivanja božanske i ljudske zbilje. Gospodine, daj da moja vjera bude…