Pregled taga

Ivan meštrović

Bogatstvo glagoljice i glagoljaštva

Iznimna je povlastica imati tako bogatu pismovnu i jezičnu kulturu kakvu imaju Hrvati. U povijesti pisali smo latinicom, glagoljicom, ćirilicom, pa i arabicom, a aktivno se služili svojim domaćim hrvatskim govorima, hrvatskim…

‘Vječno razapeti’ Ivana Meštrovića

Ivan Meštrović nije samo jedan od najvažnijih umjetnika, nego i jedan od najvažnijih kipara koji je veliki dio svoga opusa posvetio sakralnoj tematici te je oblikovao više sakralnih prostora. Nekada se posvetio samo oblikovanju interijera,…

Ivan Meštrović

Meštrović, Ivan, hrvatski kipar i arhitekt (Vrpolje u Slavoniji, 15. VIII. 1883 – South Bend, SAD, 16. I. 1962). Od djetinjstva rezbario u drvu. Nakon kraćega naukovanja u klesarskoj radionici Pavla Bilinića u Splitu, otišao je u…