Pregled taga

muž

Brak je “mrak”!

Nedavno sam se našla na kavi s mojom nećakinjom, mladom liječnicom, koja se udala prije šest mjeseci. Ima 27 godina kao i njen muž, diplomirani ekonomist. Žive u iznajmljenom stanu, oboje rade, a i beba je na putu, već 16. tjedan. Na…

10 zapovijedi supružnika

Autor: prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin PRVA ZAPOVIJED Poštujte i visoko cijenite jedno drugo! – „Jer gdje ti je blago, tu će ti biti i srce“ (Matej 6,21). Doista, ako svoga partnera tretirate kao blago, dragocjenost koja vam je darovana,…

Želim razvod!

Kad sam te noći stigao kući, dok je moja žena servirala večeru, primio sam je za ruku i rekao: Moram ti nešto reći. Sjela je i jela u tišini. Primijetio sam bol u njenim očima. Odjednom nisam znao kako otvoriti usta. Ali morao sam joj dati…

Kositva

Pokljem su deca mam skočili na štalu prijemat i gnjest kerme, a deda je metal. Na štale je pak pod črepem bile vruče kej h peklu, a kam se god človek obernul, tam se je jeknul h glavu.