Ivan ĆELIĆ: Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

Crvena vrpca (eng. red ribbon) je svjetski simbol solidarnosti s HIV-pozitivnim osobama i onima koji žive s AIDS-om
0
Na Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, podaci ukazuju na sve veću zabrinutost da bi potencijalni porast intravenske uporabe stimulansa i kasnog dijagnosticiranja HIV-a mogli ugroziti spori, ali konstantni napredak koji je posljednjih godina vidljiv u prevenciji i liječenju HIV-a u ovisničkoj populaciji
Prema UN-ovom cilju održivog razvoja 3. (‘Dobro zdravlje i blagostanje’), 29 zemalja EMCDDA-e (EU-27, Turska i Norveška) obvezalo se na eliminaciju epidemije HIV/AIDS-a do 2030.
Podaci za 2022. pokazuju porast broja novih slučajeva HIV-u povezanih s intravenskom uporabom droga u EU-u i Norveškoj. Rizik prijenosa HIV-a među intravenskim korisnicima droga i dalje je veći nego za opću populaciju, a stope prijenosa koje se mogu pripisati intravenskoj uporabi još uvijek su visoke u nekim zemljama. Također, u 2022. više od trećine novodijagnosticiranih slučajeva HIV-a povezanih s intravenskom uporabom droga u EU-u i Norveškoj otkriveno je kasno, što povećava rizik od komplikacija povezanih s HIV-om, smrtnosti i prijenosa.
Posebnu zabrinutost izazivaju lokalne epidemije HIV-a povezane s intravenskom uporabom stimulansa u EU. Iako su opioidi droga koja se najčešće intravenski koristi u Europi, posljednjih godina postoje znakovi porasta intravenske uporabe stimulansa. Veća dostupnost kokaina na europskom tržištu droga i njegova intravenska uporaba značajni su rizični čimbenici za prijenos HIV-a.
Pristupi smanjenja štete, osobito nabava sterilne opreme za intravensku uporabu (uključujući u zatvorima i putem ljekarni) sada se smatraju osnovnom komponentom smanjenja prijenosa HIV-a među intravenskim korisnicima droga. To je navedeno u novim smjernicama EMCDDA-ECDC o prevenciji i kontroli zaraznih bolesti među intravenskim korisnicima droga. Najnoviji podaci otkrivaju nedovoljnu pokrivenost i dostupnost igala i štrcaljki u mnogim zemljama. Nove smjernice također naglašavaju potrebu za integriranijim pristupom testiranja i pružanja zdravstvene zaštite.
Prema Europskom izvješću o drogama za 2023., dostizanje zacrtanih ciljeva ‘zahtijeva veća ulaganja u poboljšanje usluga smanjenja štete, testiranja i dostupnosti liječenja’. Stoga su potrebni veći napori kako bi se spriječile buduće epidemije, smanjile stope prijenosa i smanjio teret bolesti.
Izvornik: emcdda.europe.eu
Ostavi odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.