Pregled taga

babica

Tersje

Tersje je počne obdelavati od onda gda se počne seči kolje. A te je h veljače. Kolje se posiječe i zmeče na male kupe i tuj se opšrota. Onda se se znosi na jen veliki kup de se skljesti i objelji i podoštri. Zbrojiju se mere i složiju se…

Kositva

Pokljem su deca mam skočili na štalu prijemat i gnjest kerme, a deda je metal. Na štale je pak pod črepem bile vruče kej h peklu, a kam se god človek obernul, tam se je jeknul h glavu.

Konoplje

Moja babica su sejali konoplje več ljet na jene meste, a tije komad se zval «H rupa pri tunjku». Kad su priredili za konoplje i posejali, te je bile tak drobne kej greda lukova. Onda sme mi deca napravili s kola kakti križ i deli najprije…

Moja babica Štefanija…

Denes su ljudi „živčani“, pritišće ih posel, nemaju strpljenja jedni za druge. Prije su se više trudili kak bi se dogovoriti, više su šteli pretrpeti jen za drugoga. Svaki brak je trnovit put. Tak je bile i prije kad su ljudi bili v…