Pregled taga

izdaja

Odžak: 13.07.1992. godine!

Na današnji dan, 13.07.1992. godine jedinice JNA i četničke formacije iz Srbije, Knina i Krajine su zauzele naš grad Odžak negdje oko 17.00 sati kada su došli pred centar grada i hotel. Taj dan nam je promjenio živote, ostali…

Genocid nad hrvatskim narodom

Ako je, i prema Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju u Haagu, pokolj oko 8.500 muškaraca i dječaka Bošnjaka muslimana u Srebrenici od strane velikosrpskog agresora na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, u srpnju 1995,…