Pregled taga

mistika

Alkemija

alkemija (arap. al-kīmyā’, prema grč. χυμεία: mješavina), nekadašnja nastojanja i pokušaji pronalaženja vještine pretvaranja neplemenita metala (olovo, bakar, živa i dr.) u plemenit (zlato, srebro) s pomoću tzv. kamena mudraca. To…

U trenutku kad me boli…

U trenutku kad me boli,  daj da gledam Tvoje Lice krvlju  prekriveno zbog mene.... U trenutku kad moram trpjeti i prešutjeti, daj da gledam kako si Ti šutio dok su Te izrugivali... U trenutku kad moram oprostiti, daj da oprostim jer…

Hezihazam

Hezihazam (od grč. ἡσυχία: mir, tišina), u istočnome kršćanstvu, asketsko-mistični smjer koji askezom i kontemplacijom želi dovesti do duševnoga spokoja, u kojem se uspostavlja zajedništvo duše s Bogom. Hezihastička duhovnost…

Biblija

Biblija (kasnolat. Biblia, od grč. βıβλία, deminutiv mn. od βίβλος: knjiga), sveta knjiga židovstva i kršćanstva, zbirka raznovrsnih spisa koji su nastajali tijekom više od 1000 god. pr. Kr. (Deborin hvalospjev, Suci 5) pa do kraja…

  Od Velikoga petka do Uskrsa

Uskrs je za kršćane vrhunac slavlja, kako se opravdano kaže – najveći kršćanski blagdan. A slavlje je radost.  Radost je Uskrsa radost nad radostima, a njegovo je slavlje nad svim slavljima.  I to  s najvišim razlogom. No, Uskrsa ne bi bilo…

Nepodnošljivost zla i patnje   

Nema prikladnijeg vremena od korizme  za  razmatranje velikog misterija zla i patnje. Riječ je o zlu i trpljenju  „izvan nas“, kod drugih, i „u nama“ samima, sve do najintimnijih sfera naše duše i srca. Od rođenja do smrti izloženi smo zlu…

Film “U zaljevu svetaca”

Otrgnuti ljepotu zaboravu i protoku vremena, trajna je težnja i potreba mislećeg bića. Učiniti smislenim i štovanja vrijednim ono estetski intrigantno i privlačno, izazov je pred čijim se iskušenjem umnožava i raste strahopoštovanje našeg…

Kontemplacija i duhovnost

„Ako smo prisutni, kao posljedicu ćemo uvijek iskusiti Prisutnost... Mudrost nije u skupljanju više činjenica i podataka... Mudrost je upravo drugačiji način gledanja i poznavanja... Prisutnost jest mudrost! Ljudi koji su potpuno prisutni,…