Pregled taga

mistika

Alkemija

alkemija (arap. al-kīmyā’, prema grč. χυμεία: mješavina), nekadašnja nastojanja i pokušaji pronalaženja…

Biblija

Biblija (kasnolat. Biblia, od grč. βıβλία, deminutiv mn. od βίβλος: knjiga), sveta knjiga židovstva i…