Pregled kategorije

Dnevnik Matije Gupca

Taški cojti

Dašli su taški cojti de brot broto rod nemu. Süobu su denasli sago sume nijč dabrego. Skrili su sa kó diši i sa ko juči veselji. Ednaslji soübu rodest i sa ko ja ljipe Zokej sta dašli kum po bum z vumi? Taške ja hejditi , a pe sabe…
Pričitaj više